Rejser og udstyr i ordentlig kvalitet

 

Dit lokale dykkerbureau for dykkeroplevelser i hele verden

SCAN DIVE

SCANDIVANISK DYKKER BUREAU

Dykker oplevelser i Danmark

For at komme til Østersøen er man nød til at sejle igennem Danmark, det gjorde gamle dage at kongen af Danmark ville have fuld kontrol over alt båd trafik til og fra Østersøen, så han beordrede alle ikke godkendte skibe (krigsskibe, handelsskibe og fragtskibe) sunket, så de blev skudt med kanoner fra bla. Kronborg. Denne mulighed så tyskerne også under 2nd verdenskrig.

 

Det har gjort at vi dykkere i dag har mange spændende muligheder for vrag dyk ved Danmarks kyster. Alt lige fra gamle krigsskibe til 2nd verdenskrigs både.

 

For Danmark kan et godt overblik over vragsteder findes på www.vragguiden.dk og vi har valgt at have ture til de vrag som vi har vurderet mest spændende som dykkeroplevelse: Vi henviser også gerne til de lokale dykkercentre som vi ved har ture og som giver en professionel betjening.

 

Kontakt os med en email med information om hvor

du vil dykke og evt. hvilke vrag du ønsker:  Der

er generelt ture til de fleste vrag hver uge hele

sommerperioden.

Regler og love for dykning i Danmark, er

Havet er 'hvermandseje', men søer og vandløb er oftest privatejede og mange gange svært tilgængelige.

Ferskvandsområderne er meget sårbare miljøer og undervandsjagt er ikke tilladt. Under dykning i danske

farvande, er der en række forhold, man bør holde sig for øje.

 

Sikkerhed/Dykkeralarm

 

Dykkere skal være opmærksomme på, at der visse steder kan forekomme så kraftig strøm, at man umuligt kan svømme imod den. Derfor bør al dykning overvåges fra båd eller fra land. Fra båd udsættes overfladebøje med det internationale signalflag A som dykkerflag.

Er der tale om et dykkeruheld tilkaldes Søværnets Operative Kommando (SOK) i Århus enten over VHF, kanal 16 eller mobiltlf.: 89 43 30 99. Hvis der er tale om et mindre uheld, der ikke kræver øjeblikkelig indsats af f.eks. en helikopter, kan SOK også kontaktes, idet de har direkte kontakt til dykker-læger. I tilfælde af dykkerskader der kræver behandling i tryktank, trans-porteres man enten til Holmen i København eller Flådestation Frederikshavn.

Redningsveste: I følge dansk lovgivning skal der i ethvert fartøj være en godkendt redningsvest pr. person. Dykkere kan anvende deres opstignings-vest.

 

Luftpåfyldning

 

Ved apparatdykning må kun anvendes godkendte, kontrollerede og forskrifts-mæssigt mærkede luftflasker. Ellers vil flasken blive afvist på fyldestationerne. Flasker, der ikke er godkendte i Danmark, kan dog anvendes, hvis de er mærkede som godkendte i hjemlandet.

 

Dykkerforbud

 

Der er kun få steder med egentlige dykkerforbud i Danmark. Forbudene skyldes, at arealerne er fredede eller naturreservater.

 

Undervandsjagt

Også undervandsjagt kræver fisketegn, som skal løses af personer mellem 18 og 67 år. Undervandsjagt må ikke udøves indenfor en afstand af 565 m. fra fiske-redskaber, f.eks. bundgarn. Til undervandsjagt med harpun eller håndspyd må man bruge harpunspidser, der kun er forsynet med een spids eller almindeligt ålejern med savtakkede blade. Vær opmærksom på, at der kan være lokale undervandsfiskeriforbud. F.eks er det forbudt at dyrke undervandsjagt i Øresund, fra Helsingør (Kronborg) til nord for Køge.

 

Fund

Havfund

Der findes talrige vrag i de danske farvande, såvel af kulturhistorisk værdi som af bjerningsværdi. Med mindre der direkte er nedlagt dykkerforbud, kan sportsdykkere uden tilladelse foretage dykning ved disse vrag, hvis formålet kun er fotografering eller undervandsjagt. Derimod må man ikke tage en genstand eller del af vraget med hjem som souvenir fra et vrag. Er et vrag yngre end 100 år kan man søge om tilladelse til souveniroptagelse hos Farvandsvæsenet. Er et vrag mere end 100 år, må man ikke røre, fjerne eller ændre noget. Finder man et ukendt vrag, som man formoder er mere end 100 år gammelt, skal dette anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen, tlf.: 3947 2000.

Løsfund

Ting der ligger på havbunden uden forbindelse til et vrag kaldes løsfund. Løsfund må optages, såfremt de er yngre end 100 år. Er de ældre, må man ikke røre, fjerne eller ændre noget, men skal anmelde fundet til Rigsant-ikvaren, Nationalmuseets Skibshistoriske Laboratorium, tlf.: 4235 6429. Retten til at optage løsfund gælder kun personer med dansk indfødsret og mindst 2 års ophold i landet.

 

Område    Steder   Liveaboard

Gennemsnits  temperatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANDTEMPERATUR:

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

MÅNEDSMIDDEL

2

1

2

5

10

14

17

17

15

11

7

4